Dne 18.8. 2012 velitel sboru bratr Habr vyrobil a nainstaloval na dětském hřišti pro malé děti za zbrojnicí v Zábrodí nové pískoviště.
Zatím je jen provizorně přikryté plachtou,
ale v brzké době bude zakrytí vylepšeno.

Dětem příjemnou zábavu přejí Zábrodští hasiči.

redaktor
 

BÁRA BRANDOVÁ se narodila 8. srpna 2012 v 1:56 hodin s váhou 3245 g a délkou 47 cm.
S rodiči Lucií a Lukášem, a se čtyřletým bráškou Matýskem, bydlí v obci Zábrodí a aktivně se zúčastňují všech akcí sboru.

redaktor
Stitek: 
 

Téměř po dvou letech neustálého svařování a opravování staré olejové vany jsme se rozhodli vyměnit ji za novou. Nová vana měla oba vývody posunuté - jeden o 8,5 cm a druhý o 2,5 cm. Bratr Nývlt trubičky prodloužil a výměna se zdařila. Přiložené fotografie dokumentují průběh výměny.

redaktor
Stitek: 
 

- Úvodní slovo starosty sboru a kronikáře br. Krejska Milana.

redaktor
Stitek: 

Stránky

Prihlásit se k odběru Sbor dobrovolných hasičů Zábrodí RSS