O nás

Sbor dobrovolných hasičů v Zábrodí je místní organizací, která pomáhá zajišťovat požární ochranu v obci.

 

 

 

Někteří členové jsou přímo v zásahové jednotce obce, která vyjíždí ze zbrojnice v Horních Rybníkách.

 

 

   obecní automobil, který slouží pro rozvoz dětí do školky - před soutěží Rtyně 2006   koně bratra Semeráka - cesta na soutěž Radechovský kopeček (2001)      

Sbor v Zábrodí nemá v současné době svůj automobil, ale technika PS-12 je udržována a připravena na káře a v případě potřeby vyjíždí s půjčeným automobilem obce, nebo s osobním vozem, či jinou technikou některých členů sboru.

traktor RS-09 bratra Semeráka - cvičení sboru Broďák 2003   traktor ZETOR 8111 bratra Nývlta - zásah při záplavách - 2009   traktor TZ-4K14 bratra Škody - brigáda jaro 2004      ČEZETA SKŮTR RIKŠA bratra Vlčka - opékání 2011

 

 

 

            

V rámci požární připravenosti se pravidelně účastníme okrskové soutěže, (která se od roku 2001 pořádá na hřišti 
v Zábrodí). Účastníme se okrskových schůzí, školení velitelů i strojníků, velitelských dnů, cvičení okrsku a pořádáme tématická cvičení v obci.

 

 

Dále zajišťujeme technickou pomoc pro občany obce: čerpání vody ze sklepů při záplavách, 
čištění a udržování propustků pod cestami a podobné.  

(Toto lze domluvit každé pondělí v zábrodské zbrojnici od 17.30 do 18.30 hodin, nebo na OÚ.)

 

 

 

 

   Brigáda v obecním lese 2010.              

Vedle údržby techniky, zbrojnice, hydrantů, pozemků kolem zbrojnice, knihovny a zastávky autobusu i dětského hřiště za zbrojnicí se sbor podílí na brigádnické činnosti a kulturním dění v obci. Od roku 2003 pořádáme každé jaro sběr odpadků podél cest v obci, 2x ročně úklid na hrázi rybníka Brodský, účastníme se brigád v obecním lese i dalších akcí dle potřeb obce. 
Z kulturního dění je to především pomoc při akci obce "Stavění máje", které se náš sbor zúčastňuje pravidelně od roku 2001 a účast na akcích: Pálení čarodějnic, Dětský den a Mikuláš. Pořádáme akci "Malá cestománie" 
a pro členy sboru a jejich příznivce to jsou výlety na kolách, grilování, zabijačkové a zvěřinové hody i oslavy vánoc.

               

 

   

 

 

K činnosti ve sboru se snažíme získat nové členy, nejen proto, abychom doplnili stav za bratry, kteří už bohužel nejsou mezi námi, ale také omladili naše soutěžní družstvo mužů, nebo případně založili i nové družstvo žen. Silnou stránkou našeho sboru je bezesporu rodinná, kamarádská atmosféra a výborný kolektiv, který táhne za jeden provaz. Případní zájemci přijdte v pondělí k nám, nebo na naši některou akci. Získáte Vy i Vaše děti další kamarády, kamarádky a pomůžete nám tu hasičskou káru táhnout dál.