Úvod - 1886

Úvod - 1886

Nebývalo dříve hasičských sborů, ani stříkaček jako dnes. Čím menší a prostší bylo lidské obydlí, tím jednodušší bylo opatření proti požáru a tím menší z toho vznikla škoda, když opravdu toto obydlí lehlo popelem. Požáry v minulých dobách byly však časté. Jejich příčinou bývala jednak neopatrnost a msta, jednak i časté války, blesk a jiné okolnosti. Teprve později, když už člověk žil ve větším pohodlí a měl obydlí rozsáhlejší, pevnější, nádhernější a nákladnější, pomýšlel na to, jak se uchránit před požárem. Tato péče o větší bezpečí proti ohni vedla člověka k vynalézání a zdokonalování strojů, které by při požáru vydatněji a platněji působily než prostá nádoba s vodou, nebo nepatrná ruční stříkačka. Postupem doby byly zlepšovány i přístroje k čerpání vody a tvořeny byly i sbory, mající za úkol chránit majetek bližního a účelně pracovati proti zhoubnému živlu, často i za cenu zdraví i života.  

První takový ochranný sbor byl utvořen roku 1863 ve Velvarech panem Karlem Krokem. Tento spolek byl v roce 1864 přeměněn na první český hasičský sbor dobrovolných hasičů v Čechách. Tím byl dán základ k mohutnému hasičskému bratrstvu v Čechách a na Moravě. Postupně se začaly tvořit další sbory. V našem okrese náchodském jsou dva nejstarší sbory z roku 1870 a to sbor náchodský a hronovský. V roce 1873 byl založen sbor města Červeného Kostelce. O něco později vznikly sbory v obcích Běloves, Česká Čermná, Dolní Radechová, Pavlišov, Borová, Kramolna a Olešnice.

 

V roce 1886 sešli se zástupci sborů Náchod, Běloves, Česká Čermná, Dolní Radechová a Pavlišov. Těchto 5 sborů utvořilo základ župy.

Prvním starostou této župy byl zvolen bratr Tichý, obchodník z Náchoda, jeho náměstek byl bratr Josef Ryšavý z Bělovse, jednatelem bratr Adolf Ladislav Seidl, učitel z Náchoda. Hned na jejich první schůzi bylo usneseno, že budou přijímat další sbory z Náchodska do své župy. Největší zásluhy na vzniku náchodské župy měl náchodský rodák - řídící učitel Adolf Ladislav Seidl, který za své zásluhy byl jmenován čestným starostou župy náchodské. Po něm též župa č. 39 nesla jeho jméno „Seidlova“.

ADOLF L .- SEIDL (1861 - 1941)

 

 

 

 

 

 

 

ADOLF L .- SEIDL (1861 - 1941)

 

Postupně přistupovaly sbory:

1886 - Borová, Kramolna, Horní Radechová, Olešnice, Slatina nad Úpou, Velké Svatoňovice

1887 - Babí-obec

1888 - Dobrošov, Jizbice, Lipí, Náchod-továrna Doctor, Strážkovice, Šereč

1889 - Rokytník, Stolín

1890 - Náchod-přádelna, Náchod-barevna, Staré Město n. M., Všeliby

1891 - Vodolov

1892 - Malá Čermná

1893 - Náchod-Mautner-tkalcovna

1894 - Trubějov

1895 - Říkov, Červená Hora, Světlá

1896 - Babí-přádelna

1897 - Litoboř, Petrovice, Malé Poříčí, Dolní Rybníky

1898 - Bohdašín, Horní Rybníky, Slavíkov, Malé Svatoňovice

1899 - Obec Zábrodí přistupuje k župě - 1 rok po založení sboru.

 

V roce 1930 měla župa 2531 členů ve 42 sborech, které vlastnily 4 automobilové, 56 ručních stříkaček čtyřkolových, 2 dvoukolové, 10 kombinovaných a 7 motorových stříkaček. Do roku 1930 byly volány k 1471 požárům, záchranných prací se zúčastnilo 18 886 členů, kteří odpracovali 39 617 hodin, jmění bylo zachráněno v hodnotě asi 181 637 813 K. Při těchto službách pro veřejnost bylo zraněno 411 členů, byla zaznamenána 2 úmrtí na následky služby požární a 4 případy trvalé invalidity.